Praktické informace

 

Jaké jsou přednosti výuky matematiky zrovna se mnou, se dočtete až na konci článku :) 

Co učím?
Nejčastěji matematiku 2. stupeň ZŠ. Nejraději příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Příležitostně i chemii či fyziku ZŠ. Studovala jsem analytickou chemii :) Od školního roku 2020/2021 připravuji i maturanty.

Kde učím?
Většinou u mě doma ve Frenštátě pod Radhoštěm. Individuálně se můžeme domluvit i na výuce u vás doma.

Kdy učím?
Osobně z očí do očí a dle potřeby dětí. Kdykoliv dle dohody a mých směn v práci.

Učím i online?
Ano. Jsem na to technicky vybavena - kamera, mikrofon, grafický tablet (dítě vidí přímo na monitoru, co ručně píšu). Výuku online jsem pochopitelně schopna poskytnout v rámci celé ČR. 

Vzhledem k tomu, že online výuka není tak efektivní, tak ji beru spíše jako doplněk. Využívám ji zejména v případech, že se ze zdravotních důvodů nemůžeme potkat osobně.

Dále je vhodná na jednorázové zkontrolování vypracovaného testu či domácího úkolu. Podmínkou je předchozí zaslání nafoceného vypracování, abychom se u onlinu nezdržovali.

Online se dá použít i při jednorázovém vysvětlení konkrétního učiva. 

Mohu využít platformy: Messenger, WhatsApp, Skype, Teams, TeamViewer.

Učím jen dlouhodobě nebo i jednorázově?
Obojí. Dlouhodobě se jedná zejména o děti, pro které je tempo v matematice ve škole příliš rychlé a potřebují polopatičtější a názornější vysvětlení.

Největší skupinu tvoří děti, které se potřebují perfektně připravit na přijímací zkoušky na střední školy.

Slovo "doučování" zavání tím, že se doučují jen děti, kterým nebylo naděleno matematické myšlení - kulantně řečeno. Není tomu tak. Jsou děti, které jsou na matematiku šikovné, ale chtějí i jiné vysvětlení a zopakování potřebného učiva mimo témata, která aktuálně probírají ve škole. Napadne-li Vás vhodnější slovo než doučování, budu velmi ráda, když mi jej poradíte.

Mám pár dětí, se kterými se potkávám jen v případě, že potřebují připravit na velkou písemku nebo vysvětlit konkrétní učivo. Takové provázím i několik let. Jedná se i o šikovné středoškoláky, kteří si musí udržet výborný prospěch. 

Dělám s dětmi i domácí úkoly?
Ano. Vzhledem k tomu, že chápu vytíženost rodičů (sama jsem maminka) a mnohdy ne zrovna pozitivní vztah k matematice, fyzice či chemii, poskytuji komplexní službu. Dítěti vysvětlím, procvičíme a vypracujeme domácí úkol.

Co musí mít dítě s sebou na výuku?
Doporučuji sešit A4 ideálně nelinkovaný na všechno počítání. Malý sešitek A6 na taháky, rady, pravidla. Kromě pera (propisky) i 3 barvy pastelek nebo fixů. Rýsovací potřeby, pokud probíráme geometrii: pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko.

Jak výuka probíhá?
Délka výuky v ceníku je uvedena v čistém čase, kdy se věnujeme učení. Čas, kdy se s dítětem přivítám, povíme si, co je nového a případné přestávky, jsou čas navíc. Přestávky dělám dle potřeb dítěte. Velmi rychle poznám, kdy se už dítě nesoustředí, je unavené. Pak dělám třeba jen mikropřestávky. Mnohdy dostačují. Ale může jich být i více. Pak se stane, že celkový čas s dítětem je i o 15 minut delší. Příklad: platba za 60 minut výuky = 60 minut matematiky celkem + 15 minut přestávky a popovídání si.

Můžete hodinu výuky zrušit?
Pochopitelně ano. Ale bohužel jsem musela zavést i stornopoplatek. Stalo se mi několikrát, že se rodiče domnívali, že si mohou s mým časem zacházet, jak se jim zachce. Rušení hodin 30 minut před začátkem apod. Sama si vyhrazuji právo stornopoplatek neúčtovat, pokud jsem s danou rodinou v bližším kontaktu a fungujeme již na bázi přátelské a pohodové domluvy.

Samozřejmě mám pochopení pro nenadálé zdravotní důvody. O tom není řeč...

Jak začít? Jaká je první hodina?
Dojdete-li k závěru, že chcete využít mé služby, domluvte si se mnou první schůzku. Sejdeme se a vzájemně se vyptáme na vše, co potřebujeme vědět.

Já hovořím s rodiči o tom, jakou mají představu o výsledku, o četnosti výuky a případně o vztazích s vyučujícími. S dítětem mluvím déle. Chci vědět, jaký má vztah k matematice. Co mu nejde ve škole. Co mu nejde ani doma. Ale také se vyptávám na jeho koníčky nebo oblíbenost dalších předmětů ve škole. U deváťáků mě zajímá i jejich plánovaná střední škola. Důležité je i, zda je dítě trémista nebo "salámista" :)

Také si vyzkouším průřezem, jak je na tom dítě se znalostmi.

Tato hodina je zdarma.

Může být rodič u výuky?
Má-li o to zájem, rozhodně může. Ovšem zatím to nevyužil ani jeden rodič :))) Tuším proč :)))

Jak vypadá ideální příprava na střední školu podle mých zkušeností?
Rozdělila bych děti na dvě skupiny. Na děti, které potřebují jen doladit, dát přípravě nějaký řád a postup. A pak děti, které potřebují pohlídat i známku na vysvědčení v 8. třídě a pak v devítce více zamakat.

První skupině dětí stačí začít s přípravou na začátku října vždy na 60-90 minut týdně. Pravidelnost je důležitá. Měsíc před termínem přijímaček prodloužit čas na 120 minut týdně.

Druhá skupina by měla začít již cca v dubnu v osmičce. Pohlídat si dobrou známku na vysvědčení z důvodu přijetí na střední školu. Interval 60 - 120 minut týdně. Tuto četnost a délku dodržovat i v devítce. Ideálně již od konce srpna. Zpravidla bývá důležitá i známka v pololetí devítky. Tak aby dítě nedostalo pár pětek hned ze startu a pak bylo ve stresu, co dostane na vysvědčení.

Takovýto přístup pak dítě ocení na střední škole. Mnohdy tam matematika dostane větší obrátky a učitelé nemohou moc brát ohled na to, zda se to učili na základce a zapomněli atd.

Můžete "naskočit" v průběhu školního roku?
Ano. Ovšem pokud mám ještě časové možnosti a budou Vám vyhovovat. Preferuji dlouhodobou pravidelnou výuku. Takže s heslem "Kdo dřív přijde, ten se učí." :)

Učím i více dětí najednou?
Zatím jsem se s takovým požadavkem nesetkala, ale nejsem proti. Z důvodu efektivnosti a osobního přístupu bych učila max. dvě děti najednou. Cena i časový rozsah by byla na dohodě.

Učím i děti, které mají speciální vzdělávací požadavky?
(poruchy učení, ADHD, problémy se soustředěním, zvýšená tréma)
Ano. I s takovými dětmi jsem se setkala. A k mé velké radosti byly výsledky skvělé! Je to pro mě výzva a pestřejší práce. Ovšem základem je zájem jak dítěte tak rodičů. 

Jaké jsou přednosti mě a mého stylu výuky?
Nejsem vzděláním ani povoláním pedagog. Jsem člověk z praxe, který není ovlivněn osnovami, definicemi, nadiktovanými postupy. Matematiku používám dnes a denně. A postačí mi apka na vzorečky a kalkulačka na vyšší čísla.

Ráda vysvětluji. A když to nevysvětlím "zleva", tak to umím vysvětlit "zprava". Každé učivo matematiky základní školy umím vysvětlit několika cestami. Dokud to "nesedne"...

Umím vidět věci v souvislostech. Proto je pro mě důležité dítko poznat z více stran než jen, jak umí počítat. Pak se mohu přizpůsobit jeho potřebám.

Je mi bez pár měsíců půl století, takže jsem už něco zažila. Setkala se s různými povahami. A mám dvě děti, které jsem vychovala / vychovávám sama. Tudíž jsem musela řešila spoustu situací, kde jsem musela být jak přísná tak laskavá. Naučila jsem se velké trpělivosti a rozlišování, co je a co není pro život důležité.

Přísnost si ponechávám až na chvíle, kdy klidný a přívětivý přístup selhal. Zadám úkol 3x a stále není hotov? Umím se i neusmívat. U dětí mám respekt. Snažím se, aby se se mnou cítily dobře a uvolněně. Ale zároveň "jedeme matiku".

Když vím, co má dítě rádo, tak tomu přizpůsobuji i příklady. Počítáme koně, dělíme pizzu, sčítáme peníze, násobíme vojáky v "onlajnovce"... A to jsou pak rychlosti výpočtů! :)))

A ještě něco navíc?
No jistě. To bych nebyla já :) Komplexnost je komplexnost. Takže také ráda pomohu sestavit motivační dopis na střední školu, aby byly šance k přijetí o kousek větší. Smysl motivačního dopisu pro školu i pro dítě vysvětluji osobně:)