Co musí deváťák umět

 

Mám ráda seznamy. Jsem tak klidnější, že vím, co už mám hotovo a co mě ještě čeká.

Hledala jsem tedy na netu, přehled toho, co by deváťák měl umět k přijímačkám. Prostě jasně a stručně a maximálně 2x A4. Nic takového jsem nenašla.
Takže jsem vzala všechny dosavadní ilustrační i "ostré" testy a sestavila z nich jasný přehled sama.

Vytiskněte si jej a odškrtávejte :) Mnohdy se stane, že dojdete k učivu, které jste viděli naposledy v šesté či sedmé třídě. A když slýcháte, že to už přece máte umět, není tomu tak. Prostě je to někde zaprášeno v koutku mozku. Najděte, oprašte, zopakujte :)

Vřele doporučuji každý řádek si zopakovat alespoň 3x, ale ještě lépe 7x. Vím, proč to říkám :)

Teorie a příkladů najdete na internetu dost a dost. Takže si zadejte do vyhledávače dané téma, které si chcete zopakovat a "jeďte".

Určitě časem vytvořím i ucelený materiál s teorií podanou pokud možno polopaticky. Ale to je na delší dobu. Takže pro přijímačky v roce 2022 :) 

PDF ke stažení zde: Matematika_ucivo_k_prijimackam

 

⇒ MATEMATICKÉ OPERACE
     →   mocniny, odmocniny, závorky, násobení, dělení, sčítání, odčítání
     →   pořadí operací
     →   rozpoznání operace z textu (např. kolikrát menší = budeme dělit)
     →   +-x: --zpaměti či písemně

⇒ MOCNINY A ODMOCNINY
     →   zpaměti mocniny do 20
     →   … desetinných čísel
     →   … zlomků
     →   … záporných čísel

⇒ OPERACE SE ZÁPORNÝMI ČÍSLY
     →   sčítání, odčítání, násobení, dělení – kdy jaké znaménko
     →   mínus před závorkou

⇒ ZLOMKY
     →   sčítání, odčítání, násobení, dělení
     →   … do základního tvaru
     →   … rozšiřování

⇒ VÝRAZY
     →   vzorce
     →   roznásobování závorek
     →   vytýkání před závorku
     →   co s čím se smí sčítat a odčítat

⇒ ROVNICE
     →   převádění z jedné strany na druhou
     →   zbavování se zlomků
     →   zbavování se desetinných čísel
     →   pořadí operací
     →   zkouška

⇒ PŘEVODY JEDNOTEK
     →   délky
     →   obsahu čili povrchu (čtverečné)
     →   objemu (krychlové i v litrech)
     →   času
     →   úhlů
     →   měřítko mapy

⇒ POMĚR
     →   výpočet číslo : číslo = čteme číslo ku číslo

⇒ PROCENTA
     →   slevy
     →   přirážky
     →   část z celku

⇒ ROVINNÉ ÚTVARY A JEJICH PRAVIDLA
     →   rovnoběžníky
     →   lichoběžníky
     →   kruhy
     →   trojúhelníky
     →   … vnitřní a vnější úhly
     →   … jak je narýsovat
     →   … kde jsou pravé úhly
     →   … které čáry jsou rovnoběžné
     →   … osová souměrnost

⇒ PYTHAGOROVA VĚTA
     →   vzorec
     →   umět načrtnout a poznat odvěsny a přeponu
     →   umět pochopit ze slovní úlohy

⇒ OBVODY, OBSAHY, OBJEMY
     →   všechny vzorce
     →   jednotky

⇒ GEOMETRIE
     →   rovnoběžky, kolmice, kružnice, těžnice, výška
     →   střed strany
     →   osová a bodová souměrnost

⇒ SLOVNÍ ÚLOHY
     →   jak ze slovní úlohy vytvořit výpočet